top of page

Q STUDIO

Sýpka z devatenáctého století se proměnila. Místo obilí tu dnes klienti najdou moderní komunikační agenturu s velkým fotoateliérem. Budova Q studia je příkladem proměny historického objektu v prostor pro kreativní komunikaci a invenční reklamní tvorbu.

MF DNES

L_000028.jpg

Firemní budova Q studia

Kounicova sýpka 1862 - CHRÁM REKLAMY A UMĚNÍ

Inspirující prostor pro umění a reklamní tvorbu od roku 2010.

Užitná hodnota této budovy nikdy nezmizela, jen se přetavila v jiný produkt. Po pohnutých dobách minulého režimu, dostala budova s novým miléniem i nové využití. Místo kvalitního obilí, tuto budovu opouští dobré nápady a kreativa v podobě komunikačních kampaní.

Založení budovy

Albrecht Vincenc hrabě z Kounic (1829 - 1897)

byl český šlechtic a politik. Po vymření moravské rodové větve sloučil a spravoval rozsáhlý majetek v severních Čechách a na jižní Moravě. Po rodičích zdědil lásku k umění a sám se pokoušel uplatnit jako amatérský malíř. Proslul též jako mecenáš umění. Nějakou dobu trvale žil ve Slavkově a věnoval se správě jihomoravských statků, roku 1862 nechal postavit novou sýpku v Uherském Brodě.

Původní základní kámen z r. 1862

"Postaven roku 1862 Albrechtem Graf von Kaunicem."

_DSC2274.JPG
sypka1933 kopie.jpg

První republika a minulý režim

Sýpka sloužila svému původnímu účelu dlouhých sto let. Kounicové ji vlastnili do roku 1924, kdy jim byla pozemkovou reformou odebrána. Při kolektivizaci zemědělství v padesátých letech minulého století byla sýpka zestátněna. Až do konce komunistické éry pak sloužila jako skladiště nejrůznějšího materiálu a nezadržitelně chátrala. Po roce 1989 ji získali nazpět v restituci potomci rolníků spolu se sladovnami Czechomalt.

Záchrana a rekonstrukce objektu

Novodobá historie Kounicovy sýpky se začala psát až v novém tisíciletí. V roce 2001 ji od restituentů koupilo Q studio. Začala první etapa nákladné rekonstrukce. Přibývalo zásahů do původního projektu z roku 2001 a tak přizval František Chrástek na pomoc architekta Davida Prudíka a ten navrhl novou koncepci. Další etapa započala v září 2009 za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Definitivní podobu budova dostala v červnu 2010.

_DSC9035.jpg
_DSC1169.jpg

Ocenění - Stavba roku 2010

Rekonstruovaná sýpka z roku 1862, která nyní slouží jako sídlo reklamní agentury Q studio, získala zvláštní ocenění v soutěži Stavba roku 2010 Zlínského kraje.

bottom of page